Zaujímalo vás niekedy, či dodržiavate "sexuálne normy"? Možno by vás zaujímalo, ako často mávajú ostatní sex alebo aké druhy sexuálnej aktivity majú. Nie je dôvod sa za to hanbiť. Je úplne prirodzené zaujímať sa o sexuálne správanie a o to, ako zapadáte.

Naše individuálne preferencie, teda čo sa nám páči a vyhovuje nám, sa veľmi líšia a kolíšu po celý náš život. Čo sa taktiež časom mení sú spoločenské postoje. V dnešnej dobe sme otvorenejší diskutovať o sexuálnom správaní, ale v mnohých ohľadoch je to stále veľmi súkromná záležitosť. Aj keď sú dostupné niektoré údaje, ktoré môžu byť pre prečítanie zaujímavé, je rozumné nenechať sa príliš vtiahnuť konceptom normálu. Je totiž potrebné uvedomiť si, že každý z nás je jedinečný, rovnako jeho sexuálne túžby a praktiky. Napriek štatistikám, ktoré ponúkajú náhľad informácii čo je u ľudí najčastejšie, neexistuje žiadna norma, podľa ktorej by sme sa mali alebo nemali riadiť.

Sexuálne normy v odpovedi na otázku: "Ako často?"

Ako často má väčšina ľudí sex? Závisí to od toho, čo považujete za sex. Štatistiky sa líšia v závislosti od toho, či ide o vaginálny styk, orálny sex alebo vzájomnú masturbáciu. Významnú rolu v odlišnosti zohrávajú aj faktory ako rodinný stav, vek a zdravie. Jediné na čom skutočne záleží je vaša vlastná spokojnosť a spokojnosť vášho partnera.

Podľa NORC (Národné centrum pre výskum verejnej mienky - jedna z najväčších nezávislých organizácií sociálneho výskumu v Spojených štátoch) majú ľudia vo veku 18 až 29 rokov sex asi 84-krát ročne. Vo veku 40 rokov väčšinou sexuálna aktivita klesá na číslo okolo 63-krát ročne. Dovŕšením 70. roku je to okolo 10-krát.

Sexuálna rozmanitosť

Národný prieskum sexuálneho zdravia a správania odhalil, že Američania vo veku od 14 do 94 rokov majú dosť pestrý sexuálny život. U nikoho nešlo iba o jeden druh sexuálneho aktu. Respondenti prieskumu uviedli, že mali viac ako 40 kombinácií sexuálnych aktov. Vaginálny styk je najbežnejšou spoločnou aktivitou, ale populárny je aj orálny sex a partnerská masturbácia.

Sexuálne normy - aké sú?

Sexuálna norma z hľadiska sexuálnej orientácie poukazuje, že za homosexuálov, lesbičky či bisexuálov sa označuje 7 percent opýtaných žien a 8 percent mužov. Počet ľudí, ktorí tvrdia, že mali sexuálne vzťahy s niekým rovnakého pohlavia, je však vyšší. Čo sa týka histórie, prevládajúce spoločenské postoje ľuďom sťažovali identifikáciu svojej homosexuality. V posledných rokoch však sledujeme vývoj, pri ktorom sa množstvo krajín snaží byť benevolentnejšími aj k týmto ľuďom a vďaka tomu majú pocit, že môžu vyjsť s pravdou o svojej sexuálnej orientácii na svetlo sveta.

Kondómy a orgazmy

Podľa prieskumov je vaginálny styk chránený kondómom asi v 25 percentách, z čoho v 33 percentách medzi slobodnými ľuďmi. Najnižšia miera používania kondómov je u ľudí starších ako 40 rokov. V tomto prieskume mali tí, ktorí používajú kondómy rovnakú mieru potešenia zo sexuálneho aktu, ako tí, ktorí kondómy nepoužívali.

Farebné kondómy.

Podľa prieskumu sexuálneho správania približne 85 percent mužov tvrdí, že ich partnerka zažila pri poslednom sexe orgazmus. No z opýtaných žien tvrdí iba 64 percent, že pri poslednom stretnutí mali orgazmus. Pre mužov je vaginálny styk niečím, čo s najväčšou pravdepodobnosťou povedie k orgazmu. U žien je to však komplikovanejšie. Tie majú častejšie orgazmus, keď je zahrnutý aj orálny sex či iná forma stimulácie

Aktívnosť ako sexuálna norma

Ľudia starší ako 45 rokov tvrdia, že sexuálna aktivita je veľmi dôležitou súčasťou ich života a má priamy vplyv na kvalitu ich života. Zo všetkých účastníkov štúdie 36 percent uviedlo, že malo pohlavný styk najmenej raz týždenne. Uvádzali taktiež rôzne sexuálne záujmy, pričom sa aj radi dotýkajú, maznajú a objímajú. Majú radi sex a tvrdia, že by sa ho len neradi vzdali. Najdôležitejším faktorom, ktorý zohráva úlohu pri poklese sexuálnej aktivity je zdravie.

Starí ľudia majú sex.

Mnoho ľudí sa hanbí hovoriť úprimne o svojich sexuálnych aktivitách. Preto je ťažké získať skutočné čísla. Podotýkame, že poriadny počet z nás sa však oddáva inému sexuálnemu správaniu ako je napríklad:

Všetko závisí od osobných preferencií dospelých, ktorí s tým súhlasia.

Boli časy, kedy ľudia o sexe v spoločnosti na úrovni nerozprávali. Bola to tabuizované téma. Dnes je ťažké sa tejto téme vyhnúť. Je o nej jednoduchšie hovoriť, klásť otázky, hľadať odbornú radu. Dnes ľudia dokážu otvorenejšie hovoriť o masturbácii, homosexualite a bisexualite. Napriek tomu to, čo ľudia robia vo svojom súkromí za zavretými dverami sa môže líšiť od toho, čo nahlas priznajú.

Netrápte sa kvôli ostatným. Jediný dôveryhodný meter, či sexuálne normy, ktoré potrebujete pre váš sexuálny život sú len tie vaše vlastné.